Čo môžu dať moderné technológie školákom

Previous press release

Čo môžu dať moderné technológie školákom

Učiteľské noviny, september 2015

Počítače, smartfóny, tablety, internet. Aký čas, strávený na sieti, je ešte zdravý a treba deti od obrazoviek a dotykových displejov vyháňať za každú cenu? Diskusie o tom, aký vplyv majú na deti a mládež, sa vedú už roky. Otázky však môžu znieť aj inak. Informačné technológie nie sú len hry, sociálne siete a iné zábavky. Ako možno z moderných vymožeností vyťažiť čo najviac napríklad pre naše školstvo?

Digitálne technológie dnes prestupujú celým našim životom. Dnešné deti v ňom vyrastajú a tento svet je pre nich prirodzený.  Dokážu si vybrať počítač, či mobil a my len často žasneme s akou odbornosťou sa vedia baviť o ich parametroch. S prístrojmi v domácnosti si rozumejú často najlepšie, vedia nájsť cestu a vložiť ju do navigácie, športujú s mobilnými aplikáciami a dotykový displej je pre nich bránou, cez ktorú komunikujú s celým svetom. Niekedy sa až zdá, že moderné technológie sa stali akoby ich súčasťou. Prečo by sa teda nemohli takto aj vzdelávať?

 

Učivo ožije

Súčasná generácia sa už túži učiť moderne. Súčasný vzdelávací trh však, žiaľ, nedokáže na trendy doby reagovať dostatočne pružne. Ako dokážeme mladým ľuďom priblížiť svet len z obmedzeného množstva fotografií? Alebo vysvetliť zložité procesy trebárs v strojárstve len cez „priesvitky“ na meotare?

Aj na Slovensku už dnes existujú projekty pre materské školy, kde sa začínajú využívať moderné technológie. Deti si na dotykovom displeji môžu navrhnúť prírodu, počúvať zvuky alebo sa učiť moderné jazyky.

Pri starších deťoch je možností ešte viac. Digitálne pomôcky môžu nesmierne obohatiť detskú predstavivosť a priblížiť žiakom také veci, ktoré by v škole inak nevideli.

Učitelia môžu mať k dispozícii nespočetné množstvo digitálnych objektov, ktoré sa dajú využiť priamo na hodine, alebo pri príprave. Videá, prezentácie, simulácie, zvukové záznamy, to všetko robí vyučovanie pre žiakov atraktívne a prispieva k lepšiemu pochopeniu učiva. Strojárske zariadenia, typy automobilových motorov a princíp ich fungovania, stavba hromozvodu, chemické i fyzikálne procesy či napríklad princípy chovu zvierat pred žiakmi ožijú a prestanú byť pre nich len čiernymi písmenkami na papieri bez obsahu.

 

Brániť sa netreba

Digitálne pomôcky však nie sú len samoúčelné. V prípade stredných škôl sa na ich príprave môžu podieľať priamo budúci zamestnávatelia. Vzdelávací obsah v daných odboroch tak bude nielen atraktívne spracovaný, prístupný a flexibilne dopĺňaný, ale bude priamo reagovať na aktuálne potreby praxe. Okrídlené porekadlo „učíme sa pre život a nie pre školu“ môže skutočne dostať zmysel.

Moderné technológie do školstva patria. Brániť sa im nemá zmysel. Treba sa však sústrediť na to, ako ich využiť čo najefektívnejšie.

To, či je využívanie počítačov, tabletov, smartfónov a internetu pre naše deti hrozbou alebo skvelou príležitosťou, nakoniec aj tak záleží len od nás. Hoci nás už deti pri využívaní dotykových displejov ako brány do sveta predbehli, stále sa môžeme snažiť, aby poznali aj tie dotyky skutočné.

 

PhDr. Vieroslava Bernátová

Konzultant spoločnosti Atos IT Solutions&Services pre oblasť  digitálneho vzdelávania

 

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií