Digitálne vzdelávanie vnáša do školy prax

Previous press release

Digitálne vzdelávanie vnáša do školy prax

Hospodárske noviny, September 2015

Na Slovensko smeruje štvrtá automobilka. Dobrá správa však so sebou prináša aj pochybnosti: Bude slovenské školstvo schopné ponúknuť dostatok kvalifikovaných zamestnancov? Nový projekt rozvoja odborného vzdelávania má na podobné otázky poskytnúť kladnú odpoveď. Využitie moderných technológií a najnovšie vzdelávacie metódy posúvajú stredné odborné školstvo do 21. storočia. Obrovský e-learningový projekt zabezpečila spoločnosť Atos.

 

Jednou z najčastejších ponôs zamestnávateľov boli doteraz študenti, ktorých vzdelanie sa často míňalo s reálnymi potrebami praxe. „Napriek tomu, že školu absolvovali s dobrým prospechom, si ich integrácia do pracovného procesu vyžiadala na strane zamestnávateľov nemalé náklady a čas, potrebný na ich zoznámenie s konkrétnymi technológiami a pracovnými postupmi, ktoré potrebujú pre výkon povolania,“ vysvetľuje Oskar Kadlec, ktorý má v spoločnosti Atos na starosti projekty zamerané na elektronické vzdelávanie.

 

Projekt duálneho vzdelávania je však strategickou zmenou.  Jeho výsledkom majú byť študenti, pripravení nastúpiť do praxe okamžite po získaní výučného listu, či maturity.

 

Štandardná kvalita všade

Ako však dosiahnuť, aby takéto na prax zamerané vzdelávanie dosahovalo štandardnú kvalitu bez ohľadu na región, či personálne zázemie jednotlivých škôl? Odpoveďou je moderný digitálny obsah, ktorý je cez internetový portál prístupný kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

„E-learning, ktorým je v podstate aj projekt rozvoja stredného odborného vzdelávania, už berie do úvahy nový typ študenta,“ vysvetľuje Kadlec. „Dnešní mladí ľudia majú úplne iné očakávania. Všetci majú skúsenosti s multimediálnymi zariadeniami a smartfón je ich bežnou výbavou. Od školy očakávajú práve moderný a zaujímavý obsah, podaný spôsobom, ktorý im je blízky. Rovnako pristupuje k učiteľom, ktorým dodáva vzdelávací obsah, prostredníctvom ktorého sa môžu lepšie pripraviť a spraviť hodinu zaujímavejšou ,“ hovorí odborník spoločnosti Atos.

Učenie je vďaka e-learningu vzrušujúcejšie a nemusí prebiehať len v školských laviciach. Atos vytvoril portál, ktorý žiakom poskytne prístup k najnovším kvalitným informáciám. Viac ako 35-tisíc žiakov tak dnes má k dispozícii viac ako 1500 lekcií zo siedmich študijných odborov. Môžu si naštudovať takmer štyri tisícky strán textov, pozrieť 6060 minút videí alebo vypočuť 24200 minút zvukových informácií.

 

Vytvorené a akceptované odborníkmi

Portál je dostupný na počítačoch i tabletoch a ponúka interaktívne učenie: návody, animácie, či simulácie, na ktorých si študenti môžu „ako naozaj“ vyskúšať prácu na zariadeniach, ku ktorým by sa bežnou cestou nedostali.

Nový digitálny obsah je zárukou, že študenti dostanú aktuálne informácie, formované potrebami praxe. Veď na obsahu spolupracovali samotní zamestnávatelia a zamestnávateľské zväzy, odborníci z profesijných združení a samozrejme učitelia. Všetky lekcie prešli odbornou kontrolou a spĺňajú najprísnejšie kritériá.

 

Nielen pre školy

E-learning sa však netýka len vzdelávania žiakov stredných odborných škôl. Digitálny vzdelávací obsah nájde svoje uplatnenie aj priamo v podnikovej sfére. „Počas prípravy projektu sme sa stretávali s ľuďmi z podnikov a mnoho sme sa o tomto prostredí naučili,“ hovorí Oskar Kadlec. „Uvedomili  sme, si, že dozreli podmienky pre široké nasadenie moderných  technológií na elektronické vzdelávanie pri príprave uchádzačov o zamestnanie, či priamo zamestnancov v podnikoch.“

Vzniká tu príležitosť napríklad pre HR oddelenia, ktoré môžu získať nástroje na manažment pracovnej sily od obdobia jej získavania až po prehlbovanie kvalifikácie existujúcich zamestnancov. Príkladom môže byť portál pre uchádzačov o zamestnanie s dotazníkom a testom, či digitálny vzdelávací obsah, ktorý poskytne pracovníkom štandardne vysokú kvalitu interaktívnych informácií.

Samozrejmosťou v portfóliu spoločnosti Atos sú ďalšie súvisiace služby, ako napríklad implementácia digitálneho vzdelávania, integrácia s existujúcimi podnikovými systémami, alebo datacentrá pre digitálny obsah.

Technologické zázemie, skúsenosti a špecificky pripravené ľudské zdroje, získané pri realizácii vzdelávacích projektov veľkého rozsahu, umožnili spoločnosti Atos vytvorenie kompetenčného centra na Slovensku,  schopného poskytnúť svoje kapacity doma aj v zahraničí. Skupina s pracovným názvom Atos EDU_Te@m úspešne napreduje aj pri realizácii EU projektov zameraných na elektronické vzdelávanie. Najnovším úspechom je projekt NEWTON v ktorom Atos v spolupráci s partnermi reprezentujúcimi európsku špičku bude pri vytvorení novej koncepcie vzdelávania založenej na využívaní informačných technológií.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií