Zber dát môže priniesť efektivitu i vyššiu kvalitu

Previous press release

Zber dát môže priniesť efektivitu i vyššiu kvalitu

INFOWARE, September 2015

 

Ako dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu výroby? Existuje spôsob, ako zvýšiť kvalitu výrobkov a zabrániť produkcii nepodarkov? Dá sa pri tom všetkom šetriť energia? Ako zvýšim svoju konkurencieschopnosť? Toto sú najčastejšie otázky, ktoré kladú manažéri výrobných spoločností. Od správnych odpovedí pritom závisí veľa – v dnešnej vysoko konkurenčnej dobe môže každá zmena týchto ukazovateľov znamenať rozdiel medzi ziskom a samotnou existenciou podniku. Na ich získanie je dôležitý zber výrobných a technologických dát a ich včasné vyhodnotenie.

Skutočná podstata sledovania výroby je previazaná nielen so samotným výrobným procesom, výrobnými zariadeniami a ľudskou pracovnou silou, ale už s jej plánovaním. Moderné ERP systémy (Enterprise Resource Planning) ponúkajú integrované pohľady do rôznych oblastí výroby a zabezpečujú tok informácií medzi jednotlivými časťami podniku.

Priamo pri výrobnej linke sa však už k slovu dostávajú systémy, ktoré riadia, sledujú a dokumentujú výrobný proces od suroviny až k finálnemu výrobku. Takzvané MES systémy (Manufacturing Execution System) riadia využitie strojov, ľudí, materiálové zdroje ako aj energie a ich úlohou je poskytnúť výrobcovi správne informácie v čase, keď sú potrebné.

 

Zber dát

Stroje na svoj chod spotrebovávajú energiu a materiál. Každá výrobná operácia ako aj materiál má svoje označenie, každé pracovisko, každý operátor má svoje identifikačné číslo. Udalosti sa vykonávajú podľa plánu a v určitom čase. Zo samotného výrobného zariadenia možno vyťažiť minimálne informáciu o jeho stave – kedy je zapnutý, kedy spotrebúva energiu, kedy fyzicky vykonáva prácu na výrobku, či kedy má prestoje.

K dispozícii sú však mnohokrát aj technologické dáta, ako napríklad teplota, pri ktorej sa vyrába, vlhkosť prostredia, počet vyrobených kusov a podobné údaje. Vďaka týmto, ale aj ďalším informáciám už možno sledovať nielen kvantitu, ale aj kvalitu výrobku.

Po dosiahnutí požadovanej kvality je pri nezmenených podmienkach vybavenia továrne často jediným spôsobom na zrýchlenie výroby zlepšenie riadenia ľudskej pracovnej sily.

Jedným z riešení je automatizácia kontroly práce na základe zbieraných dát a vyhodnocovanie takzvaného OEE - Overall Equipment Effectiveness.

OEE vzniklo na určenie efektívnosti využitia výrobných operácií. Vo všeobecnosti sa pozerá najmä na využitie strojného vybavenia a to s ohľadom na skutočný výkon a kvalitu. Tá má zmysel samozrejme vtedy, ak medzi vstupnými údajmi je percento dobrých vyrobených kusov určené z celkovo vyrobených.

 

Systém, ktorý dohliadne na výrobu

Dnes už kvalitu nestačí vyhodnocovať spätne, treba k nej pristupovať proaktívne, kontrolovať a riadiť ju už v  priebehu výrobného procesu. Predpísaný výrobný proces v súčasnosti možno sledovať až do takých detailov, ako je sledovanie počtu otáčok skrutkovača, ktorým pri zatiahnutí skrutky do plastového podkladu vykonal operátor s predpísanou skrutkou, aký moment použil a či to bolo na prvý, alebo až tretí (už podľa predpisu nepovolený) pokus.

Pasívny (papierový) návod na výrobu je možné zefektívniť rôznymi metodikami štíhlej (lean) výroby. Aktívnym riadením stroja, alebo ľudskej pracovnej sily, včasnou identifikáciou nesprávneho postupu, alebo použitého materiálu sa však zabezpečí naplnenie cieľov tzv. „zero fault“ výroby  kde aktívne riadenie a meranie výrobných operácií zabráni expedícii nezhodného výrobku.

 

Nielen počúvať, ale aj aktívne komunikovať

Ak sa povie zber dát, chápeme jednosmernú komunikáciu, pri ktorej sa s pomocou čítačiek čiarových kódov, kamier a senzorov, riadiacej logiky strojov získavajú údaje z procesu výroby. Hoci pre štatistiku sú dáta postačujúce, pri požiadavke na aktívny prístup pri zabezpečení kvality výrobku je už potrebné urobiť viac.

Aktívne riadenie výroby si vyžaduje dáta nielen čítať, ale aj priamo do strojov zasielať aktívne príkazy s cieľom zabrániť výrobným pracovníkom nežiaduco zasahovať do predpísaného postupu. Takýto prístup má však zásadný vplyv už pri návrhu komunikačných sietí, ktoré by mali mať vlastnosti systémov, pracujúcich v reálnom čase. Čím nižšie sa totiž vnárame jednotlivými úrovňami štandardu ISA-95 od ERP po výrobné stroje, zvyšuje sa detailnosť úloh a skracujú sa časové rámce potrebné na ich vykonanie z mesiacov, týždňov a hodín, na minúty, sekundy až mikrosekundy. Dostupnosť týchto IT systémov má už priamy dopad na schopnosť podniku vyrábať.

 

Traceability

Mnohí chápu traceability iba ako uloženie zozbieraných všetkých dát z výroby do historickej databázy na spätné dohľadanie. V skutočnosti však traceability pokrýva oveľa hlbšie biznis požiadavky. Tými sú: identifikácia chybného produktu a jeho lokalizácia počas výroby, po výrobe v sklade i po expedícii. Cieľom je minimalizácia škôd, vyplývajúcich napríklad z pokút, znižovanie výrobných nákladov zabránením výroby nezhodného produktu, zabránenie nepresnostiam a neaktuálnosti údajov o materiáloch v skladoch, identifikácia slabých miest vo výrobe, eliminácia nadbytočných operácií a celkovo eliminácia ľudského faktoru.

Z technologického hľadiska ide o zber dát, záznam prechodu jednotlivých materiálov/prvkov v čase a mieste a usporadúvanie dát do logických prepojení s cieľom ich okamžitého vyhľadania podľa daných kritérií.

Ak by boli k dispozícii informácie zo všetkých častí podniku: od obchodu a požiadaviek klienta, cez plánovanie výroby, nákupu zdrojov a samotnej výroby,  zhromaždené v systémoch data warehousu, vhodne nastavenými štatistickými technikami by bolo možné analyzovať súčasné a historické dáta. To by nakoniec včasným varovaním zabránilo škodám alebo umožnilo včas nastaviť pravidlá a zvýšiť tak konkurencieschopnosť na trhu.

 

Jozef Mikulášik

Head of IT Solutions

Manufacturing, Retail & Transport

Atos Slovensko

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií