Digitálne vzdelávanie má zaručenú kvalitu.

Previous press release

Digitálne vzdelávanie má zaručenú kvalitu.

Hospodárske noviny (Digitálny Svet), December 2015

Na to, aby sa digitálne učivo dostalo k žiakom, musí prejsť niekoľkostupňovými kontrolami. Jeho štandard je tak zaručený a študenti majú k dispozícii kvalitné a profesionálne prezentácie s názornými ukážkami, ktoré im pomáhajú učivo lepšie pochopiť. „Zo škôl máme pozitívnu spätnú väzbu,“ hovorí Vladimír Broniš, odborník na prípravu digitálneho vzdelávacieho obsahu zo spoločnosti Atos, ktorá už slovenskému odbornému školstvu dodala viac ako 1500 digitálnych lekcií.

 

Čo je to vlastne digitálny vzdelávací obsah? Ako ho školy môžu využiť?

Digitálny vzdelávací obsah výrazne zjednodušuje vyučovanie. Pedagóg má k dispozícii kvalitne spracované učivo. Stačí mu zvoliť lekciu a má skoro všetko, čo na hodine potrebuje. Látka je odborne vysvetlená a doplnená názornými videami či obrázkami. Učiteľ sa tak môže sústrediť priamo na prácu so žiakmi.

 

Je už digitálny vzdelávací obsah dostupný aj na Slovensku?

Spoločnosť Atos pre Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravila viac ako 1500 lekcií pre stredné odborné školy. Žiaci v odboroch ako je chémia, elektrotechnika, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, spracovanie dreva, stavebníctvo alebo strojárstvo tak majú k dispozícii množstvo digitálne spracovaného študijného materiálu, vrátane 6000 minút náučného videa, 24000 minút zvukových nahrávok a viac ako 17-tisíc vzdelávacích objektov od obrázkov, ilustrácií až po interaktívne testy a simulácie.

 

Ako je pri takom veľkom objeme materiálov zabezpečená štandardná kvalita?

Každá lekcia pri svojom vzniku prechádza viacerými stupňami kontroly, pred samotnou výrobou i po nej. Začína sa to už vo fáze scenára, čo je taká duša každej lekcie, bez ohľadu na technológiu jej spracovania. Ten najskôr preverí výrobný tím, či je vôbec realizácia z technického hľadiska možná. Ďalším krokom je odborná inšpekcia. Odborný garant predmetu posúdi ako lekcia spĺňa atribúty, ktoré má spĺňať. Hľadá obsahové chyby a hodnotí, či lekcia zodpovedá adresátovi. Správna lekcia by mala byť zrozumiteľná, no zároveň nie príliš jednoduchá. Na záver sa kontroluje ešte aj gramatika a štylistika.

 

Kontrolujú sa materiály aj po výrobe?

Samozrejme. Výsledný produkt sa znova zhodnotí. Prihliada sa na technické hľadisko, napríklad či vo videách neseká obraz, či nie je rozmazaný. Finálnu lekciu ešte raz prezrie nezávislý odborník, ktorý posúdi, či celkovo dáva zmysel. Kontroly sú veľmi dôkladné, pri takých veľkých objemoch digitálnych vzdelávacích objektov, ktoré sme pripravovali, je veľmi dôležité minimalizovať chyby a tým pádom množstvo opráv. Čím prácnejšia lekcia, tým väčší dôraz sa kladie na kontroly.

 

Ako prebieha samotná výroba digitálnych vzdelávacích objektov?

Podľa typu obsahu výrobu vykonáva niektorý z tímov. Najjednoduchšie vzdelávacie objekty sú v podstate pracovné zošity, v ktorých sa len obsah graficky upraví primerane cieľovej skupine žiakov.  Ale v lekciách sú samozrejme aj komplexnejšie veci, ako napríklad animácie, vektorová, či rastrová grafika, videá až po najzložitejšie simulácie, za ktorými už je aj nejaký vývoj alebo komplikovanejší softvér.

 

Súčasťou lekcií sú aj videá. Ako vznikali?

Študenti majú k dispozícii tri typy videí, ktoré im majú názorne priblížiť mnohé koncepty. Tie prvé boli natáčané štandardnou kamerou či už v štúdiách, laboratóriách alebo exteriéroch. Napríklad pre elektrotechniku sme pripravovali videá, názorne ukazujúce zapájanie obvodov, pri strojárstve zase prácu so sústruhom. Okrem toho majú žiaci k dispozícii animované videá, ktoré sa pripravovali pomocou špecializovaných nástrojov a samostatnou kategóriou sú záznamy z monitora. Pomocou tých sa vysvetľuje napríklad práca so špeciálnymi softvérmi, ako je napríklad CAD.

 

Poldruha tisíca lekcií a desiatky tisíc minút obsahu, to muselo byť náročné na manažment.

V podstate sme si naprogramovali výrobnú linku na vzdelávací obsah. Tento nástroj, integračná platforma, riadil celý pracovný tok výrobného procesu. Okrem toho sme vďaka nemu mali aj podrobné štatistiky o postupe, plánoch i komplikáciách. Najtvrdším orieškom však bola koordinácia už v prvej fáze, pri príprave scenárov. Na projekte pôsobili desiatky autorov a zložité bolo dostať od nich vstupy načas a v štandardnej kvalite.

 

Aká je odozva na digitálne vzdelávanie zo škôl?

Robili sme si prieskum na školách, ktoré digitálny obsah využívajú a spätná väzba je veľmi pozitívna. Je len škoda, že veľa škôl má o tomto projekte stále málo informácií a že sa digitálne vzdelávanie nerozširuje rýchlejšie.

 

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií