Revolúcia, ktorá zmení priemysel

Previous press release

Revolúcia, ktorá zmení priemysel

HN príloha Digitálny svet, November 2015

Prečítajte si aj online článok TU.

V priemyselnej štvrti Viedne na brehu Dunaja stojí továreň. Moderná budova je bežná len na prvý pohľad. Solárne panely, ktorými je doslova „obrastená“, prezrádzajú, že skrýva čosi viac. Na jej prízemí sa vyrábajú smart elektrické bicykle. Túto fabriku si postavila viedenská technická univerzita s partnermi no jej cieľom nie je komerčne vyrábať, predávať a zarábať. Výsledným produktom tohto projektu majú byť vedomosti – a štvrtá priemyselná revolúcia. Prispejú k tomu i riešenia spoločnosti Atos, ktorá sa na ňom významne podieľa. 

       

Parný stroj, montážna linka a programovateľné stroje v troch etapách kompletne zmenili podobu priemyselnej výroby. Digitálna transformácia ju mení po štvrtý raz.

 

„Nachádzame sa v období, keď prudko sa rozvíjajúca technológia výrazne mení svet biznisu. Obrovské množstvo navonok banálnych zariadení dokáže komunikovať cez internet, zbierať dáta, vymieňať si ich a konať na ich základe,“ vysvetľuje východiská štvrtej priemyselnej revolúcie Jozef Mikulášik zo spoločnosti Atos a pripomína, že v roku 2020 by malo byť na internet pripojených približne 50 miliárd objektov. Samotná existencia týchto zariadení prináša už dnes nové biznis nápady, na ktoré sa postupne viažu nové a nové služby. Zatiaľ im však chýba akási jednotná platforma, či štandardy, ktoré by prínosy dokázali využiť naplno.

 

Efektivita a kvalita na prvom mieste

Práve to sa rozhodla zmeniť nemecká vláda, ktorá prišla s iniciatívou s názvom Industry 4.0. Zameriava sa na digitalizáciu, automatizáciu a prepojenosť priemyselnej výroby a jej cieľom je vytvorenie smart tovární.  Tie by mali byť schopné pracovať maximálne efektívne, pomáhať človeku vyrábať dobré výrobky s minimálnym odpadom, či masovo vytvárať vysoko individualizované produkty. Investície do digitalizácie priemyslu do roku 2020 presiahnu 700 miliárd eur. Očakáva sa, že prínosom by mal byť najmenej 20-percentný nárast produktivity a 15-percentné úspory.

Jedným z projektov, ktorý hľadá budúcnosť priemyslu je práve pilotná továreň vo viedenskom technologickom centre aspern IQ. Atos je kľúčovým IT systémovým integračným partnerom a partnerom pre výskum Industry 4.0. „Továreň pracuje s najnovšou možnou technológiou a využíva špičkové IT priemyselné systémy. Postupne sa pridávajú nástroje business intelligence a dátovej analytiky,“ popisuje vybavenie špecialista Atosu v oblasti priemyslu.

Cieľom pilotného podniku je nájsť spôsob ako všetky tieto moderné technológie spojiť do komplexného systému, hodnototvornej siete, ktorá je schopná sama seba optimalizovať v reálnom čase.  Výsledkom tak bude agilná priemyselná výroba štvrtej generácie, ktorá využíva vzájomné prepojenie strojov, komponentov, produktov, ľudí a procesov a vytvára tak potenciál na obrovské zmeny na všetkých úrovniach výrobného podniku.

 

Robotizácia ľudskej práce

Cieľom je výrobu čo najviac spružniť, odbúrať možnosti chyby a ľudskú prácu čo najviac zautomatizovať. Medzi pracovníkmi a strojmi by mala existovať obojsmerná komunikácia prostredníctvom smart zariadení – či už sú to tablety, nositeľná elektronika alebo dokonca rozšírená realita. Dátová analytika umožní prediktívnu údržbu, čo minimalizuje poruchy a prestoje, či nastavovanie strojov.

Vzájomná komunikácia všetkých prvkov reťazca mimoriadne zrýchli prípravu výrobkov na mieru.

Dynamická zmena čaká aj dodávateľský reťazec, z ktorého budú môcť úplne zmiznúť niektoré časti. S pokrokom v oblasti 3D tlače sa možno odbúra i potreba dodávok niektorých súčiastok.
Virtuálna, alebo rozšírená realita pomôže údržbárom rýchlo odhaliť a opraviť chybu, či výrazne skrátiť čas potrebný na uvedenie nového pracovníka vo firme na cieľový normovaný výkon.

 

Industry 4.0 nie je len „paperless“

Bolo by však chybou zamieňať si koncept štvrtej priemyselnej revolúcie len s jednoduchou digitalizáciou. „Industry 4.0 využíva internet a služby, ktoré vieme cez internet poskytnúť a závisí na komunikácii človek-človek, človek-stroj a stroj-stroj,“ vysvetľuje J. Mikulášik. „Skutočná Industry 4.0 je o jednote naprieč celým biznisom a nie o izolovaných ostrovných riešeniach ako je to v súčasnosti,“ hovorí odborník spoločnosti Atos.

Kým v tradičných spoločnostiach sú výrobné a nevýrobné časti podniku zväčša oddelené, Industry 4.0 prináša úplne nový model, v ktorom sú absolútne prepletené. To však zároveň so sebou prináša mnoho výziev, ktoré musí dnešná spoločnosť ešte prekonať.

„Začína sa to integráciou pracovníkov do nového výrobného procesu s využitím nových smart technológií, ako aj sociálnych sietí. Treba nájsť najlepší spôsob výmeny informácií, procedúr či analýz. Dôležité je zamerať sa na ciele, ktoré vlastne chceme s Industry 4.0 dosiahnuť,“ približuje výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie J. Mikulášik zo spoločnosti Atos.

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií