Integrácia aplikácií sa nezastaví pri Cloude

Previous press release

Integrácia aplikácií sa nezastaví pri Cloude

PC REVUE, Apríl 2015

 

História vývoja počítačov a softvéru je história integrácie. Prispôsobovanie aplikácií podmienkam podnikov ovplyvňuje aj ich organizáciu a procesy, ktoré v nich prebiehajú.

 

Analytická spoločnosť Gartner predpokladá, že stredné a veľké firmy budú v najbližších
rokoch do integrácie aplikácií investovať o tretinu viac prostriedkov ako doteraz. Situáciu v súčasnosti zmenili najmä cloudové riešenia, no vývoj sa pri nich nezastaví.

 


Integrácia aplikácií ide ruka v ruke s vývojom počítačov a dostupným výkonom.  Podnikové informačné technológie začínali ako izolované programy, z ktorých každý zvládal vykonávať len jednotlivé úlohy. Neskôr sa tieto programy začali spájať do reťazcov a zložitejších systémov. Výmena dát medzi programami si v počiatkoch vývoja
vyžadovala buď ľudský zásah a prenos na médiu (od dierneho štítka po optický disk), alebo neskôr programy pracovali s dátami uloženými priamo v počítači.

 

Štandardizované aplikácie
Prevratný moment vo vývoji podnikových aplikácií prišiel začiatkom 70. rokov, keď spoločnosť SAP priniesla prvú zásadnú štandardizovanú a integrovanú aplikáciu. Firmy dovtedy svoje IT potreby riešili nákupom systémov, ktoré boli pripravované na mieru podľa ich konkrétnych požiadaviek. Štandardizované podnikové aplikácie však urýchlili
vývoj tým, že ponúkli jednotné riešenie.

 

Umožnil to pokrok v oblasti databáz. Vývojári priniesli spoločný dátový model, nad ktorým bežali moduly prinášajúce rôzne  funkcionality. Podnik tak mohol riešiť v rámci jedného systému a jednej databázy naraz finančné účtovníctvo, manažérske účtovníctvo, správu materiálov či výroby.

 

Optimalizácia alebo pohodlie?
Štandardizácia, integrácia a optimalizácia majú viacero stránok. Technická stránka v rámci vývoja softvéru je len jeden z aspektov. Technické a vedomostné nároky na túto oblasť a využívanie špecializovaných nástrojov na modelovanie často spôsobujú, že sa stáva centrom pozornosti, pričom je zverená technickým špecialistom. Dôsledkom je, že druhá stránka, optimalizácia podnikových procesov, je často podcenená.

 

Prejavuje sa to rôznymi spôsobmi, pričom problém často nie je zrejmý. Zveriť optimalizáciu procesov podniku a súvisiace úlohy vlastnému internému tímu je na jednej strane logická voľba, na druhej strane znamená zásadné riziko, že sa uplatní „profesionálna slepota“. Ak zástupca používateľa v podniku strednej veľkosti presviedča dodávateľa, že napríklad jeho proces nákupu je špecifický a vyžaduje špecifickú funkcionalitu softvéru, pričom tento podnik nepatrí k svetovej alebo európskej špičke vo svojej oblasti, je vysoká pravdepodobnosť, že namiesto optimalizácie sa používateľ dožaduje špecifík v prospech vlastného „pohodlia“ bez ohľadu na celkovú optimalizáciu procesu.


Skutočnosť, že poradenské firmy ponúkajú služby a modely na optimalizáciu procesov a implementáciu best practice, nenahradí kvalifikáciu tímu na strane používateľov.

 

Cloud mení spôsob, nie obsah
Zmena však nakoniec prišla – hoci ani nie tak v obsahu, ako v spôsobe, ktorým firmy tieto systémy využívajú. Ďalšia úroveň integrácie nie je na úrovni softvéru – infraštruktúra, operačné systémy, databázy, aplikácie i dáta sa sťahujú do cloudu. Spájaním dát, ktoré sú podľa určitých pravidiel uložené v spoločnom priestore, naprieč rôznymi oblasťami možno vyťažiť vyššiu mieru optimalizácie.

 

Čoraz viac sa hovorí aj o integrácii zariadení. Internet of Things, internet vecí, prináša dáta z rôznych senzorov priamo na zariadeniach alebo v nich. Druhá oblasť je priemyselná automatizácia a systémy ako MES(manufacturing executing system) či OEE (overall equipment efficiency).

 

Tieto systémy a ich integrácia do podnikových aplikácií majú potenciál optimalizovať výrobné procesy. V mnohých prípadoch sme však zatiaľ stále len v štádiu potenciálu a využitie moderných technológií nenachádza ohlas v praxi.

 

V podnikovej sfére však všetky tieto technológie prinášajú obrovské príležitosti, ktoré súvisia so zvýšením efektívnosti spotreby energie, zvýšenou automatizáciou či so sledovaním a auditovateľnosťou produktu.

 

Je dôležité uvedomiť si, že základný problém optimalizácie procesov je stále rovnaký a technická stránka je len jeden aspekt. V skutočnosti podnikovo-organizačný a podnikateľský aspekt má tým zásadnejší význam, čím viac sa posúvame do oblasti inovácií a nových technicko-podnikateľských modelov, ktoré sa uplatňujú v oblasti využitia cloudu a Internet of things na služby zákazníkom.


Industry 4.0
Integrácia podnikových aplikácií či informačných systémov nevyhnutne naráža na integráciu a optimalizáciu procesov a organizácií. Iniciatíva Industry 4.0 je myšlienka, ktorá hovorí, že nielen informačné systémy, ale aj časti výrobných procesov možno opísať, štandardizovať ich rozhrania a celú ideu integrácie z informačných systémov
preniesť do oblasti výroby.

 

Pretože víziou budúcnosti je integrácia flexibilných spolupracujúcich systémov, ktoré majú vysokú mieru autonómnosti. Ak k tomu pridáme pokroky v trojrozmernej tlači, dostaneme výrobný podnik, ktorý dokáže automatizovať vysoko individualizovanú výrobu výrobkov prispôsobených individuálnym klientom i škálovať výrobnú kapacitu podľa potreby.

 

Podnikové aplikácie a ich integrácia sú silný nástroj, pri ich nasadzovaní však treba vychádzať z toho, čo je ich cieľom a do akej miery je integrácia potrebná. Odpoveď na túto otázku vyplýva z veľkosti firmy a spôsobu spolupráce tímov a toho, či je cieľom flexibilita ľudí alebo potreba integrovaného, pevne fixovaného a auditovateľného procesu.

 

Okrem výberu vhodného nástroja z hľadiska používania mnohé malé a stredné firmy v prípade nasadenia podnikových aplikácií a informačných systémov narážajú na investičnú náročnosť. Preto už dnes vznikajú projekty, ktorých cieľom je nájsť modely a odpovede na tento problém a s využitím cloudu zdvihnúť hranicu zložitosti informačných systémov, ktoré si môžu malé a stredné podniky dovoliť.

 

Napriek technologickému pokroku a náročnosti je rola manažérskeho, procesného a  podnikateľského know-how v integrácii a optimalizácii aplikácií stále významnejšia. V protiklade k tomu je nákupné správanie sa firiem a nákupných oddelení. Legitímna snaha je dostať maximum know-how ako bonus k cene nakupovaného riešenia. Na druhej strane to prináša riziká a problémy, ktoré zákaznícko-používateľská strana rozozná až v priebehu realizačného projektu alebo po ukončení technickej dodávky. Typickým dôsledkom je nízka návratnosť investície, ktorá sa prejaví po niekoľkých mesiacoch a rokoch. Predstava, že kľúčové know-how možno získať od dodávateľa zadarmo a bez podstatnej investície do vlastného tímu, je významné riziko pre spoluprácu s dodávateľom a úspešnú realizáciu projektu. Integrácia aplikácií sa nezastaví pri cloude História vývoja počítačov a softvéru je história integrácie. Prispôsobovanie aplikácií podmienkam podnikov ovplyvňuje aj ich organizáciu a  procesy, ktoré v nich prebiehajú.

 

IVO KOVAČIČ
Systems Integration Head of Solutions pre SR a ČR,

Atos IT Solutions and Services,

ivo.kovacic@atos.net

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií