Atos vydal správu o firemnej zodpovednosti za rok 2014, ktorá získala najvyššie ocenenie Global Reporting Initiative za transparentnosť a obsažnosť

Previous press release

Atos vydal správu o firemnej zodpovednosti za rok 2014, ktorá získala najvyššie ocenenie Global Reporting Initiative za transparentnosť a obsažnosť

Jún 2015
Bratislava, XX. júna 2015 – Atos, medzinárodný líder v digitálnych službách, zverejnil svoju Integrovanú správu o firemnej zodpovednosti za rok 2014 (2014 Corporate Responsibility Integrated Report) podľa smerníc iniciatívy Global Reporting Initiative (GRI). V roku 2014 sa spoločnosť Atos rozhodla uplatniť novú úroveň G4 Comprehensive, ktorá je náročnejšia ako štandard G3.1, využívaný v predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2010 až 2013 Atos dosiahol svojou Správou o firemnej zodpovednosti aplikačnú úroveň A+. V roku 2014 bolo výzvou ešte viac demonštrovať transparentnosť a obsažnosť nefinančných výsledkov spoločnosti Atos.


V spoločnosti Atos sa v súlade s očakávaniami akcionárov snažíme monitorovať a zlepšovať faktory, ktoré prispievajú k našim ekonomickým, environmentálnym a sociálnym dopadom.


Nefinančné výsledky sú do detailov uvedené v Správe o firemnej zodpovednosti za rok 2014 vrátane kompletnej obsahovej tabuľky GRI-G4 a v registračnom dokumente, kde sú predstavené všetky finančné výsledky. Na základe týchto dokumentov Global Reporting Initiative v apríli 2015 potvrdila, že Atos úspešne zavŕšil GRI Content Index Service (GRI G4 Comprehensive Option). Celkový proces bol overený externým audítorom.


Thierry Breton, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Atos povedal: „Udržateľnosť je dôležitým motorom našich obchodných operácií. S využitím vlastných skúseností i digitálnej odbornosti sa sústredíme na vedenie a sprevádzanie našich klientov na ceste k environmentálnej a sociálnej excelentnosti. Skutočnosť, že Atos je tento rok jednou z prvých IT spoločností, ktoré dosiahli uznanie úrovne GRI G4 len demonštruje našu excelentnosť v udržateľnosti a pokrok, ktorý naďalej robíme v štyroch oblastiach, ktoré sú pre nás prioritou: byť zodpovedným zamestnávateľom, poskytovať našim klientom udržateľnú excelentnosť, byť etický a fér vo všetkých obchodných vzťahoch a znižovať stopu, ktorú naša spoločnosť zanecháva na životnom prostredí. Odhodlanie biznis technológov Atosu je dôležité pre udržanie vedúcej pozície v oblasti firemnej a sociálnej zodpovednosti a tým pádom pre naplnenie vysokých očakávaní našich akcionárov a zároveň pre pomoc našim klientom na digitálnej púti smerom k udržateľnejšej spoločnosti.                                                                    

“Počas roku 2014 Atos splnil svoje záväzky voči udržateľnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

  •  v apríli Atos spustil nový program pre zamestnancov „Sprint 2014“, ktorý pomáha upevniť vzťah medzi skupinou a jej zamestnancami
  •  v máji Atos získal za svoj program zero e-mail ocenenie Forrester Groundswell Award for Excellence in Social Collaboration v kategórii Business-To-Employee: Employee Collaboration
  •  v septembri bol Atos už tretí rok v rade vybratý ako súčasť indexov Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) v rámci DJSI World
  •  v októbri bol Atos už druhý rok v rade zaradený do A kategórie indexu CDO Climate Performance Leadership a bol označený za lídra v sektore IT
  •  v októbri Atos na globálnom valnom zhromaždení predstavil svoj pokrok v stratégii firemnej zodpovednosti a diskutoval o udržateľnosti a vízii inovácie s globálnymi akcionármi a členmi vedeckej komunity Atosu
  • v novembri Atos ako prvá IT spoločnosť získal súhlas na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel (Binding Corporate Rules, BCR) na spracovanie osobných údajov v mene svojich klientov a pre seba, čo je ocenenie sily politík a opatrení na ochranu dát.

On-line verzia Správy o firemnej zodpovednosti sa nachádza na:
http://atos.net/corporateresponsibilityreport2014


PDF verziu dokumentu si možno stiahnuť tu:
http://atos.net/reports2014

 

Global Reporting Initiative (GRI) je organizácia, ktorej cieľom je zodpovednejšia globálna ekonomika. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť tým, že firmám poskytuje rámec a odporúčania pre budovanie ich vzťahov firemnej zodpovednosti. Ďalšie informácie nájdete tu.

O spoločnosti Atos:
Atos SE (Societas Europaea) je lídrom v digitálnych službách, ktorý v roku 2014 dosiahol pro forma ročný výnos vo výške 9,1 miliardy eur a ktorý zamestnáva 86-tisíc ľudí v 66 krajinách. Zákazníkom na celom svete skupina Atos poskytuje konzultačné služby a služby integrácie systémov, manažované služby a BPO, cloudové operácie, riešenia pre Big Data a bezpečnosť, ako aj transakčné služby prostredníctvom spoločnosti Worldline, európskeho lídra v odvetví platieb a transakčných služieb. Vďaka hlbokej znalosti technológií a odvetvia pracuje skupina s klientmi naprieč rôznymi sektormi: obrana, finančné služby, zdravotníctvo, priemysel, médiá a sieťové odvetvia, verejný sektor, obchod, telekomunikácia a doprava.


Atos sa sústredí na biznis technológie, ktoré podporujú pokrok a ktoré pomáhajú organizáciám vytvárať firmy budúcnosti. Skupina je Worldwide Information Technology partnerom olympijských a paralympijských hier a je verejne obchodovateľná na parížskej burze Euronext. Atos pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy a Worldline. Viac informácií nájdete na: www.atos.net

 

Kontakt pre médiá:
marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií