Keď sú kľúčom tváre

Previous press release

Keď sú kľúčom tváre

PC REVUE,  Júl 2015

Automatické Overovanie Dokladov

 

Aký je rozdiel medzi biometrickým pasom a bežným dokladom? Niekedy aj desiatky minút. Potvrdiť to môže každý, kto v ostatnom čase priletel na rušné letisko mimo Schengenskej zóny.

 

Kým rady čakateľov na kontrolu bežného dokladu sa vinú dlhé metre, majitelia biometrických pasov sa cez pasovú kontrolu dostanú v podstate bez zdržania. Rýchlosť overenia navyše nie je jediným plusom nových pasov - automatická procedúra je aj omnoho bezpečnejšia. Kým úradník by mal aspoň vizuálne preveriť pravosť dokumentu i identitu cestujúceho, automatická čítačka zvláda omnoho viac. Systém prečíta pas opticky i elektronicky, porovná naskenovanú fotografiu s jej digitálnou podobou, aby overil, že doklad nebol nijako pozmenený a napokon fotografie porovná s podobizňou pasažiera, nasnímanou kamerou.


Tvár sa vyrovná odtlačkom
Zavedenie biometrických pasov v rámci EÚ je jedným z najväčších úspechov v informačných technológiách v takomto rozsahu. Výsledkom je, že všetky štáty únie, vrátane Slovenska, ktoré ich vydáva od januára 2008, majú štandardizované a najmä navzájom kompatibilné cestovné doklady.


Biometrické pasy fungujú na princípe rozpoznávania tváre – porovnávajú niektoré znaky a na ich základe vyhodnocujú pravdepodobnosť totožnosti. Hoci ešte pred niekoľkými rokmi sa ako o riešení bezpečnostných hrozieb hovorilo najmä o odtlačkoch prstov, biometria tváre sa im dokonale vyrovná. Známy nemecký Fraunhoferov inštitút nedávno skúmal algoritmy, využívané pri odtlačkoch prstov a algoritmy pri tvárach a dospel k výsledku, že sú porovnateľne spoľahlivé.


Biometria tváre má navyše výhodu jednoduchšieho snímania, je pozitívnejšie prijímaná ľuďmi a vnímaná ako menší zásah do súkromia. Technológia snímania tváre dnes už výrazne pokročila. Biometrické systémy na jej základe tak možno používať nielen na overovanie totožnosti, ale aj na jej zisťovanie – to znamená porovnávanie fotografie s databázami, pričom rozpoznávanie funguje nielen zo statických fotografií ale aj z videa.


Systém však dokáže ešte viac a možno ho využiť napríklad na automatické zisťovanie rôznych štatistík. Snaží sa vyhodnocovať anonymné základné črty, dokáže určiť pohlavie a podľa kvality fotografie napríklad odhadne vek. Presadzuje sa už i v komerčnej sfére – niektoré obchody pomocou neho napríklad anonymne vyhodnocujú pohlavie a vek zákazníkov a tomu prispôsobujú zobrazované reklamy.


Elektronické doklady
Automatické overovanie dokladov však nie je len otázkou cestovných dokumentov. Od decembra 2013 má aj Slovensko namiesto občianskych preukazov elektronické identifikačné karty, ktoré využívajú možnosti moderných technológií a momentálne ich podľa údajov ministerstva vnútra má už viac ako 800-tisíc občanov. Napriek tomu, že eID neobsahuje biometrické údaje, čiže ani odtlačky prstov, ani elektronickú podobizeň, ponúka mnoho možností využitia.


Jednou z najzákladnejších výhod v porovnaní so staršími dokladmi sú údaje s diakritikou. Hoci aj staršie doklady obsahovali takzvanú strojovo čitateľnú zónu (MRZ), takže ich bolo jednoduché oskenovať, údaje v nej sú v medzinárodnom formáte.


V bankách tak napríklad dokázali načítať údaje z takého dokladu priamo do počítača, následne ich však bolo potrebné doplniť o diakritické znamienka. To jednak celú procedúru spomaľovalo a jednak zvyšovalo pravdepodobnosť omylu. S novým eID sú všetky údaje k dispozícii elektronicky v správnom formáte a vďaka digitálnemu podpisu ministerstva vnútra je navyše overená ich pravosť.


Využívanie eID napríklad v bankových systémoch znižuje aj možnosti vnútorného zneužitia, keďže preukazy zanechávajú elektronickú stopu a znemožňujú tak neautorizovanú manipuláciu s účtami.


V banke aj na diskotéke
Možnosti elektronických identifikačných kariet sa však nekončia len pri rýchlejšom a bezpečnejšom zakladaní účtu v banke. V Nemecku podobný systém otvorili pre komerčné využitie a dnes už majú štatistiky, aké aplikácie elektronickú identifikáciu využívajú. Pätina pripadá na elektronické služby štátu, online obchody a sociálne siete tvoria štvrtinu a až zo 40 percent možnosti nových občianskych preukazov využíva finančný a poisťovací sektor.


Treba podotknúť, že v Nemecku funguje systém restricted identity, ktorý pri komerčnom využití umožňuje z elektronického dokumentu vyčítať len niektoré údaje. Elektronický občiansky a čítačka tak môžu poslúžiť na rýchle poistenie cez internet, ale i na okamžité overenie veku pri vstupe na diskotéku alebo bydliska pri využívaní miestne viazaných zliav.


Dáta len s podpisom
Rozšírenie elektronických dokladov so sebou prirodzene prináša otázky o bezpečnosti systému. V skutočnosti sú však moderné, automaticky overovateľné doklady bezpečnejšie z pohľadu zabezpečenia proti falšovaniu i z pohľadu ochrany údajov.


Súčasné technológie umožňujú napríklad okamžite zistiť pravosť dokumentu – systém si načíta základné údaje o dokumente a porovná ich s databázou premenných ochranných prvkov.


Bezpečné je využívanie aj pre užívateľa. Biometrické pasy sú síce čitateľné i bezkontaktne, no prípadný záškodník môže získať len nepoužiteľné dáta. Na to, aby ich dokázal rozšifrovať, potrebuje poznať ďalšie údaje.


V prípade slovenských eID je situácia ešte bezpečnejšia. Nové občianske preukazy sú kontaktné a na prečítanie dát ich treba vložiť do čítačky a v niektorých prípadoch ešte overiť bezpečnostným ochranným kódom.


Všetky dáta, ktoré sa nachádzajú na čipe, musia byť navyše elektronicky podpísané jeho vydavateľom, čiže v prípade eID slovenským ministerstvom vnútra. Sfalšovanie eID a údajov na ňom by vyžadovalo súbeh toľkých vecí, že je prakticky vylúčené.

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií