Ochrana osobných údajov a elektronická identifikácia v rámci celej Európskej únie. Čo to bude stáť? (touchit.sk)

Previous press release

Ochrana osobných údajov a elektronická identifikácia v rámci celej Európskej únie. Čo to bude stáť? (touchit.sk)

Spoločnosť ATOS IT Solutions and Services (ATOS) zorganizovala v hoteli Lindner v Bratislave workshop na tému ako sa začať pripravovať na GDPR a eIDAS. S týmto skratkami sa budeme stretávať čoraz častejšie. GDPR alebo General Data Protection Regulation predstavuje spôsob jednotnej ochrany osobných údajov. Tá by mala byť v rámci EÚ jednotná. eIDAS je súbor opatrení na elektronickú identifikáciu a vykonávanie dôveryhodných elektronických transakcií v rámci EÚ. 


ATOS si je vedomý, že pre povinné subjekty ide pri zavádzaní tejto regulácie predovšetkým o procesné dátové opatrenia, nie však o technologický problém. Behom workshopu tak bol predstavený ucelený koncept prípravy organizácie na účinnosť GDPR od právnej cez procesnú analýzu, dátový audit, až k návrhu nápravných opatrení. (Zdroj: https://touchit.sk/video-touchit-ochrana-osobnych-udajov-a-elektronicka-identifikacia-v-ramci-celej-europskej-unie/110002)

file
Zdroj: Ondrej Macko
file
Zdroj: Ondrej Macko

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií