Inteligentné verejné osvetlenie

Previous press release

Inteligentné verejné osvetlenie

PC Revue, Jún 2016

 

Rozšírenie elektromobility v mestách závisí od troch pilierov – zníženia ceny vozidiel, zabezpečenia  služieb požičiavania elektromobilov (car sharing) a posilnenia distribučnej sústavy elektrickej energie. Na prvom z nich sa usilovne pracuje
– napríklad spoločnosť Tesla sa masovou výrobou batérií snaží znížiť ich cenu, čo by malo efekt aj na výslednú cenu elektrických automobilov. Ostatné dva piliere už netreba vymýšľať – dostupné sú už dnes.

 

Internet lámp

Ich základom môže byť riadiaca jednotka LED svietidla, obohatená o prvky vytvárajúce komunikačnú infraštruktúru pre internet vecí. Prirodzené
prostredie pre takéto moduly sú lampy mestského verejného osvetlenia. Okrem vzdialenej správy osvetlenia, zabezpečenej miestnej komunikácie pre senzory internetu vecí a služieb internetu vecí pre občanov poskytuje modul aj distribuovaný
výpočtový výkon (fog computing) alebo bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu prostredníctvom technológií Wi-Fi a bluetooth 4.0. Vzniká tak prístup kneobmedzeným možnostiam sveta internetu vecí, pomocou ktorého možno podporiť i rozvoj elektromobility v mestách. Tej by pomohla napríklad možnosť využívať elektrické autá bez toho, aby si ich ľudia museli
kupovať. Základom takéhoto car-sharingu je znalosť pozície vozidla, aktuálneho stavu batérie, plánovaného presunu z bodu A do bodu B u nasledujúceho používateľa auta, možností dobíjacích staníc a podobne. Základné informácie sú nevyhnutné – nemá totiž zmysel ponúkať záujemcovi elektromobil, ktorého batéria nemá dostatočnú kapacitu na presun na iné miesto pri
určitom stave aktuálnej dopravy vmeste.

 

Bez pripojenia a GPS
Keby boli LED svetlá smodulmi IoT rozmiestnené na všetkých stĺpoch verejného osvetlenia, vznikne vmeste úplná sieť. Táto verzia intranetu môže elektromobilovú infraštruktúru podporiť aj poskytovaním informácií o hustote dopravy v uliciach v reálnom čase. Elektromobily pritom nebudú potrebovať ani pripojenie na internet, ani jednotku GPS. O komunikáciu s prevádzkovým centrom sa plne postará vytvorená mestská sieť v LED osvetlení. Podobne sa dá monitorovať pozícia a na jej
základe kalkulovať časy dojazdu medzi stanicami aj pri ostatných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Získané informácie možno využiť pri navigácii, v ktorej si používateľ bude môcť zvoliť svoju trasu s využitím nielen prostriedkov MHD,
ale aj požičaného elektromobilu. Keby bol každý modul vybavený aj malou dobíjacou stanicou, elektromobily by mohli dopĺňať
energiu prakticky pri každom stĺpe. Samozrejme, nešlo by o rýchle nabíjanie, no pridaná hodnota pre rozvoj elektromobility tu existuje.

 

Poslúžia aj bežným autám
Aby sa však elektrické vozidlá v uliciach stali realitou, bude treba posilniť existujúcu distribučnú sústavu elektrickej energie. Fyzicky ju rozširovať by však mohlo byť príliš zložité, zvlášť v existujúcej mestskej zástavbe. K istému posilneniu môže
dôjsť strategickým rozmiestnením akumulačných zásobníkov elektriny. Aj tu možno využiť moduly IoT v stĺpoch verejného
osvetlenia – svojou službou predpovedania dopytu zo strany elektromobilov docielia ekonomicky optimálne využitie a  odporia riadené dobíjanie. Predikčný algoritmus môže fungovať a robiť medzivýpočty buď vo vybraných lampách priamo na uliciach, alebo sa všetky vstupné premenné pošlú do riadiaceho výpočtového centra. To predpovie očakávaný odber elektrickej energie vozidlami. Modul môže poskytnúť informácie o aktuálnej hustote dopravy v jednotlivých uliciach, anonymnú evidenciu pravidelne sa pohybujúcich elektromobilov po meste vrátane znalosti najčastejšie využívaných
dobíjacích miest. Dokáže spracovať údaje o aktuálnom stave batérie a ďalšie prevádzkové dáta, ktoré vie napríklad porovnávať s informáciami o počasí. Takto sa dá zistiť napríklad vplyv klimatizačnej jednotky vozidla na vybíjanie batérie.
Sieť v lampách môže ponúkať doplnkové služby aj používateľom a zaistiť tak maximálnu mieru využívania vozidiel. Príkladom môžu byť informácie o aktuálnej ponuke a pozíciách voľných elektromobilov či údaje o voľnom parkovaní. Voľné miesta sa dajú v reálnom čase  sledovať pomocou ultrazvukových senzorov, pripojených na stĺpy pouličného osvetlenia. Aj táto
informácia môže ušetriť čas pri obchádzaní blokov v rámci hľadania a predĺži dojazd elektromobilu.

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

 

 

 

 

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií