Industry 4.0 je viac ako iba ďalšia automatizácia

Previous press release

Industry 4.0 je viac ako iba ďalšia automatizácia

GoodWill , September 2016

Implementácia jej zásad znamená zmenu celého biznisu

 

Nárast produktivity o 20 %, úspora nákladov o 15 %, eliminácia ľudského faktora - či už z pohľadu chybovosti alebo efektívnejšieho využitia pracovnej sily. Aj o tom je Industry 4.0.

 

Ide o komplexnú zmenu biznisu, ktorá predstavuje výzvu pre dnešné výrobné spoločnosti. O tom, že ide o skutočne zásadnú zmenu, svedčí i fakt, že digitálna transformácia priemyslu si podľa odhadov len do roku 2020 vypýta v Európe investície presahujúce 700 miliárd eur.

 

Komunikačná integrácia v reťazci

 

Na prvý pohľad môže Industry 4.0 vyzerať ako automatizácia výroby smerujúca k znižovaniu predovšetkým personálnych nákladov. To je však iba veľmi zúžený pohľad, ktorý nezodpovedá realite. Implementácia zásad Industry 4.0 je totiž o jednote naprieč celým biznisom presahujúcim hranice samotnej spoločnosti. Je o zmene myslenia, ktoré by malo viesť k zmene doterajších zaužívaných postupov - a nie o produktoch, ktoré nesú nálepku Industry 4.0 ready.

Prechod na Industry 4.0 si vyžiada vzájomnú komunikáciu všetkých prvkov reťazca - od externého prostredia firmy cez jej softvérové a aplikačné vybavenie, interných zamestnancov až po všetky stroje a veci zapojené vo výrobe. Platí, že každý z týchto prvkov komunikuje s každým.

 

Biznis inak

 

Ako to môže vyzerať v praxi? Predstavte si firmu, ktorá vyrába pneumatiky. Dnes ich predáva klasickým spôsobom - dodáva ich do obchodnej siete, z ktorej sa dostanú ku koncovému zákazníkovi. Po uplynutí ich životnosti skončia pneumatiky na skládke, prípadne v spaľovni tuhého odpadu.

Prechod tohto podniku na štandardy Industry 4.0 by neznamenal to, že firma škrtne časť svojej pracovnej sily a ľudí nahradí automatizovanou výrobnou linkou. Zmena musí byť zásadná. Spoločnosť napríklad prestane dodávať pneumatiky do distribučnej siete kamenných a online obchodov. Namiesto toho ich ponúkne priamo koncovým zákazníkom ako službu. Po ukončení životnosti pneumatiky od klientov odoberie a následne ich zrecykluje. Zníži tak nároky na vstupný materiál, zákazníkovi ponúkne lepší servis a v konečnom dôsledku zvýši aj objem produkcie. Objednávky pre výrobu sa budú zadávať online, presne podľa dopytu klientov. Tak sa nestane, že určitý typ pneumatík bude plniť skladové zásoby, pričom iného bude nedostatok.

 

Scenárov je veľa

 

Scenárov, ako môže prechod výrobnej firmy na Industry 4.0 vyzerať, je však výrazne viac. Ciele zavádzania Industry 4.0 môžu byť totiž v každej firme iné, komplexné i parciálne. Môže ísť o rast konkurencieschopnosti spoločnosti ako takej, no aj o rast jej atraktivity na trhu. Parciálnym cieľom zas môže byť zavedenie mobilnej alebo prediktívnej údržby, ktorá zvýši plynulosť výroby a predĺži životnosť strojov.

To, že Industry 4.0 už nie je iba víziou ďalekej budúcnosti, ukáže napríklad pilotná továreň vo viedenskom technologickom centre aspern IQ, ktorú stavia viedenská technická univerzita s partnermi. Továreň pracuje s najnovšou možnou technológiou a využíva špičkové IT priemyselné systémy, vrátane nástrojov business intelligence a dátovej analytiky. Na jej príklade sa bude dať pozrieť, ako môže Industry 4.0 pomôcť výrobnému biznisu.

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

 

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií