Sú elektromobily iba módnym doplnkom zopár nadšencov?

Previous press release

Sú elektromobily iba módnym doplnkom zopár nadšencov?

PC Revue, Marec 2016

V poslednej dobe môžeme vidieť, že téma elektromobility resp. áut na elektrický pohon rezonuje v spoločnosti stále častejšie.  Zatiaľ čo elektromobilita vo svete a v západnej Európe je pomerne rýchlo sa rozvíjajúci trh, na Slovensku sa len pomaly dostáva do povedomia ľudí.

 

Môže sa stať elektromobilita konkurencie schopnou alternatívou pre konvenčné vozidlá a budúcnosťou pre automobilový priemysel alebo ide len o iniciatívu a aktuálny módny výstrel zopár nadšencov, ktorý ako taký je odsúdený na neúspech?

 

Do konca júna 2015 predaj elektrických áut celosvetovo dosiahol počet 910 tisíc s mesačným predajom okolo 40 tisíc kusov. V roku 2014 sa na celom svete predalo približne 320 tisíc áut a v roku 2015 okolo 430 tisíc. V Európskej únii bolo zaregistrovaných v treťom kvartáli 2015 ~ 28 tisíc elektromobilov oproti 17,5 tisíca rovnakého kvartálu 2014, čo je nárast viac ako 62%. Celkovo dnes jazdí na cestách EU takmer 128 tisíc áut.

 

Dlhodobo lídrom v oblasti elektromobility je Nórsko, ktoré v Q3 2015 zaregistrovalo približne 7 800 elektrických áut. Nezaostáva ani Holandsko, kde je používaných už vyše 50 tisíc áut. Na Slovensku bolo v treťom kvartáli 2015 zaregistrovaných 10 áut, resp. 91 áut od januára do októbra minulého roku.

 

Niektoré z Európskych krajín majú prijaté národné strategické ciele pre počty elektromobilov na cestách, ktoré by chceli dosiahnuť do roku 2020 aktívnou podporou zo strany štátu. Francúzsko, Nemecko a Rakúsko si dali za cieľ mať na svojich cestách elektromobily v počtoch 2 milióny, 1 milión a 250 tisíc. Slovensko počíta s 10 až 25 tisícmi elektromobilov, ktoré by mohli v tom období byť v prevádzke.

 

Podľa niektorých prognóz (IEA - medzinárodná energetická agentúra) sa uvažuje v r. 2020 celosvetovo s predajom 2 miliónov batériových elektrických vozidiel a 4,9 miliónov plug-in hybridných vozidiel, čo predstavuje podiel 7,1% z celkového predaja automobilov vo svete. Pri podiele elektrických áut do 10% sa počíta, že elektromobilita prinesie obrat okolo 200 mld. €.

 

Z uvedených štatistík vyplýva, že elektromobilita môže zohrať v budúcnosti významnú úlohu na poli automobilového priemyslu. Bez významnej podpory štátov ako v zahraničí tak i na Slovensku, by ale zrejme k rýchlejšiemu rozvoju v oblasti elektromobility nedošlo z dôvodov, ktoré budú uvedené ďalej.

 

Elektromobilita si kladie za jeden z cieľov byť ekologickou alternatívou k doprave založenej na fosílnych palivách. Z pohľadu šetrného prístupu k životnému prostrediu elektromobilita ma šancu uspieť na poli osobnej aj miestnej dopravy o to viac, ak sa v budúcnosti dostatočne podarí vyriešiť pálčivé technické neduhy, ktoré dnes ešte trápia tento novo rozvíjajúci sa druh dopravy.

 

V tomto smere elektromobilita môže ponúknuť veľa, okrem zníženia škodlivých emisií a akustického hluku i zníženie závislosti na fosílnych palivách, čím toto odvetie bude v budúcnosti ešte viac naberať na atraktivite. Ďalšou nespornou výhodou elektromobilov môže byť ich neobmedzený prístup do centier veľkých miest so zníženými emisnými zónami, ako sa to ukázalo len prednedávnom pri problémoch s chemickým smogom v Taliansku.

 

Momentálne počty elektrických áut na slovenských cestách napovedajú, že ide skôr o raritu, ako o pozvoľný trend nakupovania elektromobilov v porovnaní s krajinami západnej Európy. V súčasnosti na Slovensku je zaregistrovaných niečo vyše 150 elektromobilov. Väčšiemu rozmachu elektromobility u nás bránia zatiaľ prekážky, ako je dojazd elektrických áut, nabíjacia infraštruktúra, doba nabíjania a hlavne kúpna cena auta. Posledná zmienená prekážka, nevynímajúc nedostatočnú nabíjaciu infraštruktúru, je hlavnou brzdou rýchlejšieho rozvoja  elektromobility na Slovensku.

 

Najväčšiu položku z ceny elektromobilov dnes predstavuje batéria, ktorá tvorí takmer polovicu ceny auta. Pri terajšom tempe vývoja batérii je nesporný predpoklad, že v budúcnosti ceny batérii výrazne poklesnú, čo môže pozitívne ovplyvniť rozhodnutie zákazníkov kúpiť si elektrické auto.

 

Preto v súčasnosti skôr prevláda trend, že sa elektromobily dostavajú hlavne do dopravných flotíl súkromných spoločnosti a firiem, ktoré majú pozitívny prístup k ekológii a inováciam. Rozhodovanie sa firiem o zaradení elektrických áut do svojej flotily, môže byť umocnené a urýchlené aj prijatou stratégiou podpory elektromobility zo strany štátu, kde sa pre podnikateľov počíta s viacerými motivujúcimi opatreniami, ako odpustenie platiť cestnú daň, daň z vozidla, registračný poplatok, prípadne rýchlejšie odpisovanie vozidiel z dane.

 

Jednou zo spoločnosti, ktorá má zaradené elektromobily v dopravnej flotile, je aj spoločnosť Atos. Elektromobily sú v prevádzke  využívané už 16 mesiacov predovšetkým v mestskom prostredí. Zakúpené boli tri auta Nissan Leaf, z ktorých každé ma doteraz najazdene asi okolo 8000 km a priemerný dojazd pri šetrnej jazde okolo 120 – 130 km. Každé auto za mesiac najazdí okolo 500 km a nabíjajú sa hlavne v podzemnej garáži z klasickej zásuvky s 230V s dobou nabíjania 13 hod. Celkové náklady za elektrickú energiu pre všetky tri auta dokopy mesačne činia 36 eur bez DPH, čím po prepočte vychádza cena energie s DPH okolo 2,8 eura na 100 km. Autá sa využívajú zvyčajne raz alebo 2 krát denne, predovšetkým v meste, bolo ale vykonaných aj zopár výjazdov z Bratislavy do blízkeho okolia, ako Šamorín či Viedeň.

 

Ak chceme podporiť masovejšie využívanie elektromobilov, okrem vyriešenia vyššie spomenutých technických prekážok brániacich rozšíreniu elektromobility, bude potrebne vybudovať väčší počet nabíjacích elektrických staníc  a ďalších podporných služieb s tým spojených, predovšetkým nasadenie IT riešení. Podľa optimistických odhadov (Pike Research Agency) už budúci rok  by mohli byť k dispozícii milióny elektrických staníc po celom svete (7,7 mil.) a využívať by ich mohlo niekoľko miliónov elektromobilov (7,5 mil. podľa Research and Markets) v roku 2020. Nasadenie takéhoto počtu elektrostaníc na trh si bude vyžadovať silnú podporu technickej infraštruktúry a informačných technológií.

 

Na Slovensku doteraz absentuje nejaká ucelená platforma resp. aplikácia s mapou pokrývajúcou nabíjacie stanice a riešenie konceptu elektromobility. Jeden z produktov, ktorý umožňuje obsluhu a riadenie nabíjacích staníc, je aj aplikácia nazvaná eCarga, poskytovaná spoločnosťou Atos.

 

Produkt eCarga, postavený na modulárnom princípe, umožní spravovať a monitorovať nabíjacie stanice od rôznych predajcov (podporou nezávislého OCPP protokolu), zobrazovať údaje o stave nabíjania, spotrebe elektrickej energie, vystavovanie faktúr za energie, reportovanie a vďaka prepojeniu na iné systémy, aj výmenu a poskytovanie relevantných informácii pre prevádzkovateľov nabíjacích staníc, dodávateľov energie a užívateľov elektromobilov. Okrem web portálu, si majiteľ elektrického auta môže stiahnuť mobilnú verziu aplikácie na inteligentný telefón, kde má možnosť si pozrieť vlastnú históriu nabíjania auta, rozmiestnenie nabíjacích staníc na mape, prípadne si dobitie auta objednať návštevou stanice dopredu. Užívateľ auta ma tak prakticky všetky informácie poruke a môže sa flexibilne rozhodovať už počas jazdy.

 

Výhodou eCarga je, že je postavená na integrovanom modulárnom základe, čím v budúcnosti je možné kedykoľvek riešenie flexibilne rozšíriť a prispôsobiť na mieru požiadavkám zákazníka.

 

Aplikácia eCarga sa už osvedčila v nemeckom Audi a v španielskom Madride, kde je nainštalovaných už 500 nabíjacích miest, z toho 280 v spomínanom Madride a používaných 2000 elektromobilov.

 

V prvom prípade bolo cieľom vybudovať pilotné riešenie pre elektrické autá a preukázať technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť tejto alternatívnej formy dopravy, pričom aplikácia je v produkčnej prevádzke od júna 2013. Používali sa elektrické stanice od viacerých výrobcov a riešenie bolo upravované na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

 

V druhom prípade bolo účelom demonštrovať technickú, energetickú a ekonomickú návratnosť elektromobility ako alternatívnej dopravy. Riešenie bolo nasedené vo vybraných mestách ako Madrid, Barcelona a Sevilla s cieľom vybudovať v prvej fáze 500 nabíjacích staníc a zaviesť do mestského prostredia okolo 2000 elektromobilov. V projekte bolo zahrnutých sedem rôznych výrobcov nabíjacích staníc.

 

Riešenie eCarga bolo využité rovnako aj pri testovaní firemnej dopravnej flotily poľskou energetickou spoločnosťou Grupa Energa z Gdaňska, ktoré zahŕňalo 20 elektrických áut a 25 nabíjacích staníc.

 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že budovanie nabíjacej infraštruktúry na Slovensku je vykonávané viacerými samostatnými subjektami s rôznymi druhmi nabíjacích staníc resp. štandardami nabíjania (Mennekes, CHAdeMO, COMBO atď.). V tejto súvislosti sa núka možnosť využiť produkt eCarga so všetkými jej výhodami ako integrujúcu platformu nad rôznymi nabíjacími stanicami dodávaných rôznymi výrobcami. Vďaka podpore nezávislého protokolu OCPP bolo riešenie eCarga testované viacerými dodávateľmi nabíjacej infraštruktúry, z ktorých môžeme niektorých spomenúť ako napr.: Mennekes, Technagon, Ingeteam, KEBA, ENSTO, GH, prípadne DBT.

 

Téma elektromobility si našla svojich zástancov aj odporcov. Aj keď prevádzkové náklady tvoria len okolo 20 - 30% z prevádzky konvenčných vozidiel, vysoká kúpna cena auta a nedostatočne vybudovaná nabíjacia infraštruktúra sú najväčšími prekážkami, ktoré brania momentálne rozšíreniu elektrických áut na našich cestách. Ukazuje sa, že v krajinách, kde je elektromobilita aktívne dotačne podporovaná, sa počet elektrických áut zdvojnásobuje oproti predchádzajúcemu roku. Silnú podporu elektromobilite poskytujú aj veľké renomované automobilky ako BMW, Volkswagen, či Tesla, ktoré investovali nemalé prostriedky do vývoja elektrických áut. Predpokladá sa, že toto mladé odvetie sa môže stať medzistupňom pri vývoji áut poháňaných elektrinou vyrobenou z vodíkových palivových článkov. Ďalším impulzom pre rozvoj elektromobility, môže byť jej začlenenie do konceptu smart city a smart grid, kedy batérie elektromobilov budú schopné dodávať energiu naspäť do sústavy.

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií