M. Lelovský a I. Kovačič o jednotnom digitálnom trhu v Európe

Previous press release

M. Lelovský a I. Kovačič o jednotnom digitálnom trhu v Európe

Marec 2016, rozhovor TA3 Hosť v štúdiu

Marek Mašura, moderátor: "Reč bude o jednotnom digitálnom trhu v Európe, ktorý sa má stať realitou v roku 2020. Zmiznúť majú regulačné obmedzenia, čo spotrebiteľom prinesie rôzne výhody. Zjednoduší sa obchodovanie cez internet, odberatelia sa tak ľahšie dostanú k tovarom a službám v celej Európe. O tejto téme si teraz povieme viac s našimi hosťami. V štúdiu vítam Mária Lelovského, prezidenta IT asociácie Slovenska. Pán Lelovský, prajem príjemný dobrý deň, vitajte."

 

Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska, (hosť v štúdiu): "Ďakujem, dobrý deň."

 

Marek Mašura: "A pozvanie do štúdia takisto prijal Ivo Kovačič, manažér IT riešení a služieb zo spoločnosti ATOS. Pán Kovačič, prajem príjemný dobrý deň aj vám."

 

Ivo Kovačič, manažér IT riešení a služieb, ATOS, (hosť v štúdiu): "Ďakujem, dobrý deň."

 

Marek Mašura: "Páni, tak poďme rovno na vec. Pán Lelovský, prvá otázka je pre vás. Skúste nám v skratke vysvetliť, čo je to ten digitálny trh, ktorý sa má stať realitou v roku 2020."

 

Mário Lelovský: "Jednoducho povedané, mali by spadnúť všetky obmedzenia, ktoré prekážajú voľnému pohybu tovaru a služieb prostredníctvom online predaja, alebo digitálneho predaja cez počítač. Medzi tie sa radia rôzne obmedzenia v rámci DPH, registrácie spoločnosti v ostatných krajinách, v ktorých by som chcel predávať, geoblocking, to znamená, že neochota dodávať do vzdialeného štátu, hej, keby som si chcel objednať nejaké topánky z Írska, tak mi tá írska spoločnosť momentálne nafakturuje obrovské sumy za dopravu, logistiku, prípravu, možno dvakrát zaplatím DPH, a podobne, a všetky tieto obmedzenia by sa mali postupne v priebehu najbližších troch rokov z pohľadu Európskej komisie zlikvidovať, obmedziť, alebo teda minimálne nastaviť také podmienky, aby tento pohyb tovarov a služieb bol taký istý, jednoduchý v rámci jedného štátu ako v celej Európe."

 

Marek Mašura: "Pán Kovačič, môžete doplniť, ako budú z toho spotrebitelia benefitovať."

 

Ivo Kovačič: "Je to predovšetkým odbúranie množstva nákladov súvisiacich s logistikou. Je to príležitosť pre firmy, ktoré sú na to pripravené, znížiť jednotkové náklady, pretože sa otvorí trh, no a samozrejme je veľká otázka, či to je príležitosť pre naše firmy, alebo je to príležitosť pre importérov, pre zahraničné firmy. Ako občan by som bol rád, keby to bola príležitosť pre naše firmy samozrejme."

 

Marek Mašura: "K tomu nám teraz povie viac pán Lelovský. Ako sú slovenskí podnikatelia pripravení na jednotný digitálny trh?"

 

Mário Lelovský: "No, bohužiaľ, z posledných prieskumov vyplýva, že nie sú pripravení, a podľa výskumu posledného, z posledných týždňov sa ukazuje, že dokonca 38 percent manažérov a riaditeľov slovenských podnikov vôbec netuší, čo to jednotný digitálny trh v Európe znamená, a čo prináša. 58 percent z nich tuší, čo to je, to znamená, že už niekedy takýto výraz počuli, ale nevedia, čo to je presne. A iba 4 percentá šéfov a majiteľov podnikov presne vie, čo to znamená, a poznajú detaily jednotného digitálneho trhu v Európe, ale nula percent, to znamená nikto, sa reálne vo svojej firme a to nepripravuje, a pritom to je o pár rokov. A to nie je, že v roku 2020, 1. januára niekto zazvoní na zvonec a od zajtra bude nový digitálny trh v Európe fungovať, ale je to sústava postupných krokov, to znamená, že tie zmeny budú prichádzať priebežne a pripravený treba byť už dnes. Takže výsledok tohoto prieskumu je, pravdupovediac, alarmujúci, že povedomosť je veľmi nízka a pripravenosť je prakticky nulová, a z toho mi vyplýva, že nie sú pripravení slovenskí podnikatelia."

 

Marek Mašura: "A kde vy vidíte tie dôvody, prečo ten prieskum dopadol tak alarmujúco, ako dopadol?"

 

Mário Lelovský: "Také hlavné dve príčiny vidím v tom, prvé, že naši podnikatelia, riaditelia, majitelia podnikov, bohužiaľ, riešia dennodenne veľmi prízemné problémy, to znamená, prízemné z pohľadu nejakých inovácií a transformácií, a to je, aby mi zaplatili faktúry, ktoré som oprávnene vystavil, aby som vyplnil všetky lajstrá a tlačivá, a poslal na príslušné úrady, čiže obrovská byrokracia, aby moji zamestnanci zajtra dostali zaplatené, a podobne, a toto zamestnáva majiteľov, riaditeľov minimálne z 50 percent. Z druhým 50 percent riešia vlastné problémy vlastnej firmy, to znamená, operatívu, výrobu, procesy, atď., no a nezostáva im vôbec čas rozmýšľať o nejakých inováciách, transformáciách, chodiť na konferencie, vzdelávať sa, pretože dnes prechádzame veľkými zmenami, na prahu sme štvrtej priemyselnej revolúcie, a to súvisí nie s IT oddeleniami, a to je tá druhá príčina, vo firmách, to znamená s počítačmi, či bude mať viac počítačov, menej, drahší softvér, alebo nie, tu dochádza k úplne komplexnej zmene celého výrobného procesu, od objednávania cez výrobu, až po dodávku a servis, to znamená, že je to úloha majiteľov, ktorí musia mať vytvorené predpoklady a čas a možnosti, aby si to naštudovali, pochopili, o čom to je, to nie je o kúpe nového počítača, to rozhodne nie, a aby sa pripravili na tieto veľké zmeny."

 

Marek Mašura: "Pán Kovačič, ako to vnímate vy, je to naozaj také zlé, ako to opísal pán Lelovský?"

 

Ivo Kovačič: "Ja nerád straším, ale v istých oblastiach je to naozaj zlé. Treba vidieť priestor firiem, kde máme na Slovensku veľkých výrobcov, veľké automobilky, máme ich dodávateľov, máme množstvo menších firiem, malých, stredných firiem, máme firmy, ktoré robia, vyrábajú, alebo robia služby pre slovenský trh, máme firmy, ktoré robia služby pre zahraničie. Každú z týchto oblasti táto zmena postihne trocha iným spôsobom ako riziko, alebo ako príležitosť. Vzhľadom na to, že každá tá skupina je nezanedbateľná, tak nám asi málo pomôže, že veľké a medzinárodné firmy sú na to pripravené, pokiaľ máme veľkú skupinu slovenských firiem, ktoré sa môžu dostať do situácie, že keď ostanú nepripravené, tak môžu byť ľahko vytesnené zahraničnými konkurentami."

 

Marek Mašura: "Pán Kovačič, o vás je známe, že vy podporujete myšlienku vzdelávania slovenských podnikateľov o jednotnom digitálnom trhu, tak povedzte nám, prečo."

 

Ivo Kovačič: "Je to samozrejme obchodná príležitosť, a môžem povedať, že to jednak firemná politika a obchodná príležitosť, jednak to rád robím osobne, a aj vo farbách firmy, pretože v skutočnosti je to priestor na rozvoj Slovenska. Veľa o ňom hovoríme, toto je tá oblasť, kde vzdelávať ľudí treba. Tak ako povedal pán Lelovský, ja som z IT oblasti, ale tu sa v skutočnosti bavíme o podnikaní, o rozvoji podnikania, a IT je nástroj. Posledná vec, ktorú potrebujeme, je, aby sa manažmenty firiem dívali na túto tému ako na niečo, čo vyrieši IT, lebo to nie je pravda."

 

Marek Mašura: "A konkrétne v akej oblasti viete pomôcť?"

 

Ivo Kovačič: "Tak, tu zas musím byť trocha vo farbách zamestnávateľa a korporácie, ATOS je medzinárodná spoločnosť a pokrývame prakticky všetky sektory a veľkú škálu riešení. Aby som to dostal trocha na zem, tak pri príležitosti tých konferencií, alebo roadshow budeme hovoriť o veciach, ktoré čo najpriamejšie môžu naši zákazníci a potenciálni zákazníci použiť, je to uplatnenie digitalizácie v priemysle, digitalizácia a príležitosti v oblasti energetickej efektívnosti, a tá základná digitalizácia, dokumenty, fungovanie podniku, bezpapierová kancelária."

 

Marek Mašura: "Pán Lelovský, odznelo tuto slovo roadshow, pri tejto téme ostaňme, ešte trochu podrobnejšie. V prvej polovici apríla ste sa rozhodli, dovolím si povedať, šíriť osvetu a hovoriť o digitálnom trhu na tejto tzv. roadshow po celom Slovensku, tak povedzme si o tom viac, čo sa vlastne chystá."

 

Mário Lelovský: "No, ako vidíme aj z výsledkov prieskumu, ale aj z rozhovorov s mnohými podnikateľmi, a to je jedno, či sú to služby, obchod, alebo samotný priemysel, alebo výroba, je, že nevedia dostatočne, čo sa chystá, a opäť musíme trochu postrašiť, že skutočne tieto procesy Európou prebehnú, to znamená, tie všetky zmeny, ktoré čakajú podniky, sa udejú, a ak tie podniky nebudú pripravené a hlavne ich manažment nebude jasne naštartovaný v tom, že treba tie zmeny urobiť v krátkej dobe, tak ich to postihne až existenčne. Preto sme sa rozhodli, a chceme ušetriť čas hlavne, lebo to je veľmi dôležité, ušetriť čas majiteľom, riaditeľom a manažérom podnikov, a ideme po Slovensku robiť sériu šiestich konferencií, ktorá pôjde po šiestich slovenských mestách, začíname v Bratislave, v Nitre, v Banskej Bystrici, to je budúci týždeň, a ten ďalší týždeň sme v Košiciach, v Poprade a v Žiline, kde chceme majiteľom, riaditeľom firiem priniesť informácie, čo sa chystá, čo by mali vedieť o tom, ako tie svoje firmy pripraviť, a nie, opakujem, nie je to o počítačoch, ale je to o zmene myslenia majiteľov, riaditeľov, takže v týchto dvoch týždňoch prichádzame v rámci celého Slovenska za všetkými. Účasť na týchto konferenciách je zdarma, trvajú len tri hodiny, to znamená, že nie je to celodenné zabitie času, ale chceme skutočne v kocke vysvetliť, čo toto všetko znamená, dať kontakty aj na agentúry, ktoré by mohli pomôcť s financovaním týchto projektov, a detailne si vysvetliť, čo to je, a ponúknuť šírenie."

 

Marek Mašura: "Ešte predsa len vás prosím o niekoľko slov k tomu programu, trošku konkrétnejšie, ako konferencia môže obohatiť podnikateľov, ktorí si nájdu na ňu čas?"

 

Mário Lelovský: "Verím, že si čas nájdu, lebo je to skutočne až o existencii. Konferencia je rozdelená do dvoch častí. V prvej poskytneme informácie z rôznych rezortov, aj teda vystupujú tam ministri, zástupcovia ministerstiev, ktorí vysvetlia, čo je to jednotný digitálny trh, digitálna transformácia, procesné zmeny vo formách a podobne, a takisto aj tam predstavíme, aké všetky možné podpory na tie inovácie by mohli podnikatelia dostať. Je viem, že tých agentúr je viacero, ale musím povedať, že aj z našich skúseností vyplýva, že firmy málo využívajú tieto podporné mechanizmy, boja sa byrokracie, boja sa, že či to skutočne dostanú, či ten čas strávený nad prípravou projektu, nie je zbytočným mrhaním času. My prinášame informáciu priamo na tých konferenciách, akým spôsobom sa vedia k týmto peniazom dostať, dokonca aj kontakty na konzultantov, ktorí im v tom pomôžu, takže chceme im predstaviť jednak, čo ich čaká, ako sa dostať k peniazom, a potom v druhej časti konferencie chceme predstaviť konkrétne riešenia z rôznych oblastí, ktoré už aplikovali firmy, teraz nehovorím o IT firmách, ale o reálnych firmách obchodných, alebo z gastropodnikania a podobne, a výrobných, ktoré ich aplikovali a pomohli im zlepšiť svoj biznis."

 

Marek Mašura: "Pán Kovačič, posledná otázka našej diskusie je pre vás. Pán Lelovský tu hovoril o rôznych prínosoch tejto roadshow, kde vy vidíte hlavné prínosy tohto podujatia?"

 

Ivo Kovačič: "Informovanosť, voláme to informovanosť, môžme tomu hovoriť vzdelanie, v každom prípade vzhľadom na charakter našej ekonomiky je obrovské množstvo oblastí, kam informatizácia nie celkom prenikla, a nehovoríme o tom, či majiteľ firmy, alebo účtovníčka používa počítač, hovoríme o zaradení sa do kontextu európskeho digitálneho trhu, a to pre množstvo firiem je nové, a pokiaľ to slovenské firmy neurobia, tak z toho môžu vyplývať naozaj pre ne existenčné starosti."

 

Marek Mašura: "Ešte predsa len úplne posledná otázka na záver, pán Lelovský, kde môžeme získať informácie o tomto podujatí, povedzte nám o tom viac."

 

Mário Lelovský: "No, je to veľmi jednoduché, na stránke www.itas.sk, to znamená, na stránke IT asociácie Slovenska, stačí kliknúť na interaktívnu pozvánku, ktorá sa rozbalí na obrazovke, jednoducho vidím, kedy a kde to prebieha, a kliknutím "chcem sa zúčastniť" sa zúčastním. Je to opakujem zdarma, pripravuje sa parkovanie, občerstvenie, takže v podstate za tri hodiny dostanú návštevníci komplexnú informáciu o tom, ako sa dá zachrániť ich firma."

 

Marek Mašura: "Páni, tak to už bola, ako som spomínal, moja posledná otázka, verím, že aj našou krátkou diskusiou sme prispeli k šíreniu osvety o tom jednotnom digitálnom trhu. Obidvom vám prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Pán Lelovský, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili."

 

Mário Lelovský: "Ďakujem pekne."

 

Marek Mašura: "A takisto aj vám, pán Kovačič."

 

Ivo Kovačič: "Ďakujem pekne."

 

 

Vypočujte si celý rozhovor  TU

 

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

 

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií