Medzinárodné centrum excelentnosti

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

 

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešenýAgentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi sféra,a.s.Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu je jeho bezpečnostné usmernenie v oblasti ochrany citlivých údajov. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych prístupov k procesu anonymizovania a manažmentu osobných údajov v dátových štruktúrach potencionálneho systému sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy je popísať predpoklady a podmienky, ktoré treba splniť pri zbere, analýze, správe, uskladnení a distribúcii z inteligentných systémov estimácie odchýlky výroby a spotreby.

 

Zmluva o službách – Zmluvný výskum vrámci projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov, kód ITMS: 26240120039

 

vodny_tabula_asfeu

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií