Factory

Silné, globálne zameranie na odvetvie kryté komplexným prístupom „Go-to-Market“

 

Základom prevádzkovej dokonalosti v spoločnosti Atos je poskytovanie „end-to-end“ služieb v rámci všetkých sektorov odvetvia. Takých, ktoré integrujú inovatívne riešenia a najlepšie postupy od našich partnerov spôsobom, ktorý vytvára reálne puto, prepojenie s našimi klientmi ako napr. cez outsourcing alebo iné modely zaangažovania a zaisťuje vysokú hodnotu výstupov pre ich podnikanie tak teraz ako aj v budúcnosti.

Energia a verejné služby


Energetické spoločnosti a spoločnosti poskytujúce verejné služby dokážu konkurovať len ak môžu vytvoriť a udržať prevádzkovú výnimočnosť/dokonalosť vo všetkom, čo robia. Schopnosť spracovať informácie v reálnom čase od samotného základného zdroja cez merače až po výkonné prístrojové dosky je v súčasnosti kritické. Atos má viac ako 30-ročné odborné skúsenosti v týchto sektoroch a cca 3 000 IT expertov na oblasť energetiky a verejných služieb, z ktorých 1 500 pracuje v našej špecializovanej jednotke Atos Wordlgrid (svetová rozvodná sieť).

Cieľové trhy zahrňujú:

 

Verejný sektor, zdravotníctvo a doprava

Robiť viac za menej zostáva dominantnou témou v službách verejného sektora podporujúcou potrebu nových modelov poskytovania IT služieb. Aplikovanie modernizácie zaisťuje, že počítačové a zdieľané služby sa stávajú kľúčovými v sektore, v ktorom kultúrne a procesné zmeny sú často väčšou výzvou než technologické. S dôkladným pochopením pre kultúrnu diverzitu Atos je aktívnym partnerom v procesoch a technológii pre vlády, poskytovateľov zdravotníckych a dopravných služieb.

Cieľové trhy zahrňujú:

 

Finančné služby

 

 

Hoci bankové a poisťovacie spoločnosti čelia jasne rozličným tlakom, každá z nich musí excelovať v budovaní reputácie a lojality svojich klientov. Maximálna efektivita záložných procesov musí oslobodzovať zdroje zamerané na poslúženie neustále sofistikovanejším zákazníkom. Atos podporuje vedúce svetové spoločnosti z oblasti finančných služieb počas obdobia rapídnych zmien, ktoré umožňujú inovatívne zaangažovanie zákazníkov a klinicky efektívnu prevádzku.

Cieľové trhy zahrňujú:

Telekomunikácie, médiá a technológie

Telekomunikačné a mediálne spoločnosti sú rozhodujúcimi silami v digitálnom veku; digitálna spolupráca a komunikácia sú tým, čo robí dnešok odlišným. Konkurenčná výzva v týchto sektoroch je takmer neznesiteľná, nakoľko spoločnosti hľadajú nové prúdy príjmov, keďže tradičné erodovali. Atos môže napomôcť tým, že prináša na stôl majstrovstvo nového mediálneho manažmentu a dynamickej monetizácie

Cieľové trhy zahrňujú:

 

Výroba, maloobchod a služby

 

Úspech vo výrobe, maloobchode a službách v súčasnosti závisí od schopnosti spojiť všetko v rámci hodnotového reťazca. Atos vie ako. Môžeme pomôcť optimalizovať činnosti v jednom závode a dodať akčnú agilnosť v rámci celého veľkého podniku. Skúsenosti v odvetvovo špecifických výrobných a inovatívnych procesoch kombinuje so zručnosťami v oblasti MES a PLM, čím sa našim klientom z oblasti výroby, maloobchodu a služieb dodáva udržateľná hodnota podniku

Cieľové trhy zahrňujú:

 

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií